Povolit cookies na webu

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko “Povolit vše”

Souhlas můžete odmítnout

Podrobné nastavení souborů Cookies

Některé soubory cookie jsou nezbytné pro používání našich služeb. Tyto soubory cookie vám například umožňují bezpečné přihlášení, procházení našich stránek, umožňují vám přidávat položky do košíku, dokončit nákup, pomáhají nám udržovat váš účet v bezpečí a předcházet podvodům. Další informace o používání a ovládání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies.

Jaká nastavení souborů cookie mohu ovládat?

Personalizace

Cookies pro personalizaci, která nám umožňují upravovat obsah podle toho, co tě zajímá, a poskytnout ti plnohodnotný zážitek se všemi funkcemi.

Analytické

Cookies které umožňují sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá aktin.cz neustále vylepšovat a poskytnout bezpečnější zážitek z tvého nákupu.

Marketingové

Cookies využívané reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro tebe byly zajímavé.

Svůj souhlas můžeš kdykoliv změnit nebo odvolat.

Co jsou to cookies?

Aby mohli naše stránky pracovat správně, využíváme soubory cookies. Tento malý soubor respektive soubory vznikají automaticky při návštěvě každé stránky na našich stránkách. Abychom mohli tyto cookies využívat musí je podporovat váš webový prohlížeč. Naše stránky fungují ve velmi omezené míře i bez cookies, ale nelze využívat některých zásadních funkcí. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem cookies myslí i soubory uložené ve webovém uložišti. Webové uložiště se skládá z local storage a session storage. Hlavní rozdíl oproti klasickým souborům cookies je ten, že soubory zde uložené se neodesílají s každým požadavkem zpět na server. Zároveň mohou zabírat více paměti. V session storage mohou být soubory uložené do konce relace, tj. zavření prohlížeče. V local storage mohou být soubory uložené i po delší dobu. Manipulace s webovým uložištěm probíhá pomocí zdrojového kódu webové stránky. Plyne‑li to z kontextu, myslí se pod pojmem cookies i tzv. device fingerprinting. Tato technologie je založena na čtení informací ze zařízení uživatele a k rozlišování jednotlivých koncových zařízení používá informace, které webový prohlížeč uživatele sdílí se vzdáleným serverem. Jde například o informace o operačním systému a jeho verzi, rozlišení obrazovky, jazykové preferenci nebo časovém pásmu. Tyto informace jsou získávány pomocí zdrojového kódu webové stránky nebo je prohlížeč automaticky zasílá ve svých požadavcích serveru. V případě device fingerprintingu, se nejedená přímo o soubory uložené ve Vašem zařízení, avšak jedná se o informace z něho pocházející.

Jak a k čemu soubory cookie používáme?

Použití máme hned několik typů:

 • Esenciální - Jde o technická a funkční cookies, která umožňují správné fungování našich stránek a pokročilých funkcí. Umožňují vám přihlásit se, přidat zboží do košíku, dokončit objednávku a další podobné základní funkce.
 • Analytické - Jde o anonymizovaná cookies, která nám slouží ke statistickým účelům, díky kterým můžeme vylepšovat naše stránky a dělat je pro vás přístupnější, pohodlnější a můžeme se zaměřovat na ty části stránek, které vás nejvíce zajímají a které využíváte.
 • Marketingové - Tyto cookies nám umožňují lépe na vás zacílit naši reklamu i na jiných stránkách, kde věříme, že je to pro vás relevantní.

A dle doby platnosti je můžeme dělit i následovně: 

 • Dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč.
 • Trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče). 

Některé cookies včetně jejich obsahu mohou být využívány třetími stranami (tzn. “cookies třetích stran”) pro marketingové či analytické účely. Tyto cookies jsou pro třetí strany anonymizované a tedy třetí strany si nemohou data spojit s vaší konkrétní osobou.

Souhlas můžete odmítnout

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také jako „Zásady“) společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o., IČO: 253 23 172, se sídlem Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25791 (dále také jako „KPP“) jako správce osobních údajů tímto uživatele webových stránek www.kpp.cz (dále také jako „Webové stránky“) informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pakliže uživatel bude potřebovat níže uvedené vysvětlit, bude potřebovat poradit anebo projednat zpracování svých osobních údajů, může se na společnost KPP, jakožto správce osobních údajů obrátit prostřednictvím e-mailové adresy stránek info@kpp.cz ,případně prostřednictvím poštovní adresy stránek Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

V případě návštěvy Webových stránek zpracováváme osobní údaje zákazníků, zájemců o naši společnost, výrobky anebo služby a odběratelů našich newsletterů.

Při objednání zboží prostřednictvím Webových stránek, budou uživatelé požádáni o vyplnění určitých osobních údajů o své osobě nebo společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

     - jméno a příjmení uživatele;

     - datum narození uživatele;

     - obchodní firma uživatele;

     - adresa nebo sídlo společnosti uživatele;

     - identifikační číslo a daňové identifikační číslo;

     - telefonní číslo;

     - e-mailová adresa;

     - oblíbené produkty, které uživatel označí jako oblíbené nebo

     - údaje související s provedením platby.

Při návštěvě Webových stránek o Vás zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím Cookies viz čl. 7 těchto Zásad.

V případě přihlášení se o náš newsletter o Vás zpracováváme Vaše jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu viz čl. 3 Zásad.

2. Účel zpracování a licence ke zpracování

Osobní údaje, které uživatelé Webových stránek sdělí zpracovává KPP, aby uživatelům bylo možné zaslat objednané zboží a realizovat tak závazek vyplývající z koupě zboží na Webové stránce. Licencí pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy jsou smluvním požadavkem KPP a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření kupní smlouvy.

Dále pak osobní údaje KPP sbírá, aby uživatele bylo možné kontaktovat zpět a poskytnout mu tak informace, o které požádal. Licencí ke zpracování v tomto případě je pak rovněž plnění smlouvy či oprávněný zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadované informace uživatele jsou smluvním a oprávněným požadavkem KPP a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy uživatele.

Dále pak zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem dodržování následujících zákonů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Osobní údaje, které od vás získáváme při každé návštěvě stránek nebo při každé Objednávce, jsou nezbytné pro využívání služeb, které vám nabízíme na Webové stránce a/nebo pro vyřizování vaší Objednávky a jejími poskytovateli služeb. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání práv KPP v rámci její obchodní činnosti.

Můžeme rovněž shromažďovat statistické informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem návštěvníci naše Webové stránky využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách Stránek, prodejní statistiky, odkud návštěvníci Stránek pochází atd.), a to v souvislosti s cookies v čl. 7 Zásad uvedenými níže.

Informace týkající se Uživatelských účtu návštěvníků Webových stránek si KPP uchovává a jsou určeny výhradně pro vnitřní potřebu, především za účelem provádění průzkumů trhu.

3. Zasílání obchodních sdělení

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu uživatele KPP zpracovává, aby uživatelům, kteří o to požádají, zasílala obchodní sdělení. Zasíláním obchodních sdělení se rozumí informování uživatele o akcích, událostech, publikacích nebo službách, které KPP poskytuje, a které by uživatele mohly zajímat prostřednictvím uživatelem zadané e-mailové adresy. Tyto obchodní sdělení KPP zasílá pouze svým klientům na základě oprávněného zájmu nebo po uděleném souhlasu se zasíláním takovýchto obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na jiné vzájemné vztahy mezi KPP a uživatelem. Odhlášení odběru obchodního sdělení je možné učinit prostřednictvím odkazu s názvem „Odhlásit odběr obchodních sdělení“ uvedeném v zápatí e-mailu obsahujícího obchodní sdělení. Dále pak je možné odběr odhlásit prostřednictvím e-mailu s příslušnou žádostí na info@kpp.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení. Toto odhlášení od odběru obchodních sdělení se považuje za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány na základě výše uvedených licencí ke zpracování, a to za výše definovanými účely zpracování osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje uživatelů zpracovává KPP, osobní údaje mohou být předány subdodavatelům, aby pro KPP provedli jejich zpracování.

Osobní údaje poskytnuté subdodavatelům, subdodavatelé pro KPP zpracovávají na základě pokynů KPP a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů KPP a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Mezi takovéto subdodavatele patří zejména poskytovatelé IT služeb, cloudu, webových služeb, právních služeb a účetních služeb.

Osobní údaje KPP sdílí se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo KPP, pokud je v dobré víře, že toto sdílení je nezbytné k dodržení platných právních předpisů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Mimo zde uvedené nejsou získané osobní údaje s nikým sdíleny. Pakliže by bylo potřeba sdílet osobní údaje uživatelů jiným subjektům, než výše uvedeným bude o tom uživatel vždy informován. Uživatel má vždy možnost uplatnit svá zákonná práva definovaná v čl. 6 Zásad.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu, po kterou budou poskytovány služby KPP či budou plněny závazky vyplývající se vzájemně uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon o č. 499/2004 Sb. archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje zpracované za účelem zasílání obchodních sdělení v návaznosti na shora definované jsou zpracovány po dobu deseti let ode dne jejich sběru nebo dokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán.

6. Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování KPP osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

1. Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

2. Právo na opravu znamená, že uživatel kdykoliv může KPP požádat o opravu či doplnění osobních údajů uživatelů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že KPP musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zpracování je protiprávní;
 • uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • to KPP ukládá zákonná povinnost.

4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí KPP omezit zpracování osobních údajů uživatele.

5. Právo vznést námitku znamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.

6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. Právo na přenositelnost což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním KPP na e-mailové adrese info@kpp.cz nebo na poštovní adrese Bohunická cesta 328/1, 664 48 Moravany. KPP je povinna reagovat na uplatněné právo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uplatnění.

7. Použití souborů cookies

Cookie je malý soubor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z našeho webového serveru při procházení našich webových stránek a uložen na pevný disk vašeho zařízení. Soubor cookie může číst data z vašeho disku nebo číst soubory cookies vytvořené jinými stránkami. Soubory cookies nepoškozují váš systém nebo zařízení. Cookies nám umožňují rozpoznat vás jako uživatele při návratu na naše webové stránky KPP pomocí stejného počítače a webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují číslo, které může jednoznačně identifikovat váš počítač nebo zařízení, a to i v případě změny vašeho umístění nebo IP adresy.

Soubory cookies také poskytují informace, které mimo jiné zahrnují umístění, z něhož přistupujete k našim webovým stránkám, délku návštěvy stránky, název sítě, ze které jste se připojili, jak jste naše stránky prohlížely, typ zařízení a připojení (mobilní nebo pevné), včetně použitého operačního systému a prohlížeče, nejnavštěvovanější stránky, odkaz odkud jste na naše stránky přistoupily a počet kliknutí a informace o vašem chování na internetu. K tomu využíváme nástroje třetích stran (Google Analytics, HotJar).

Naše webové stránky jsou přístupné i bez povolení cookies ve vašem prohlížeči, ale deaktivace může zabránit správnému přístupu, zobrazování nebo služeb poskytovaných na našich webových stránkách.

Autorizace použití souborů cookies

V souladu s upozorněním o použití cookies v zápatí našich webových stránkách a Zásad ochrany soukromí výslovně souhlasíte s používáním souborů cookies podle níže uvedeného popisu s výjimkou případů, kdy jste změnili nastavení vašeho prohlížeče tak, aby bylo použití cookies odmítnuto.

Typy souborů cookies používaných na našich webových stránkách:

Cookies používáme k usnadnění používání našich webových stránek a také zajištění efektivního načítání obsahu. Dále používáme personalizované soubory cookies ke shromažďování statistkách údajů o vaší činnosti na webových stránkách za účelem zlepšování služeb a analýzy zvyků při prohlížení obsahu.

Příklady použití souborů cookies na KPP:

 • Analyticko-statistické účely v rámci Google Analytics a jiných měřících nástrojů.
 • Měření účinnosti akcí na KPP, např. v reklamním programu Google nebo v partnerských programech.
 • Příprava obsahové reklamy v síti Google nebo na Facebooku (remarketing).

Naše webové stránky používají některé analytické a reklamní systémy společnosti Google. Informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies naleznete zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Jak zakázat cookies?

Povolení nebo odmítnutí souborů cookies je založeno na nastavení vašeho internetového prohlížeče. Vaše povolení ukládání souborů cookies může být zrušeno výběrem vhodných možností konfigurace vašeho internetového prohlížeče. Doporučujeme vám vyhledat stránku nápovědy pro vámi používaný internetový prohlížeč, která vám pomůže při konfiguraci požadovaného nastavení ochrany osobních údajů:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

8. Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení KPP bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň KPP zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

Máš nějaký dotaz?

Neváhej se na nás obrátit v případě jakýchkoliv dotazů

Jsme firma zabývající se importem a prodejem podlah. Společnost KPP byla založena v roce 1993 a od počátku klademe důraz na kvalitní designové podlahy a výborný servis pro naše zákazníky.

Máte dotaz?

Zavolat

Newsletter

Jednou za čas Vám pošleme to nejdůležitější ze světa podlah

Souhlasím se Zásady zpracování osobních údajů

Prodejní místa

Navštivte jednu z našich partnerských prodejen po celé České republice, Slovenské republice a v Maďarsku.

Najít prodejnu
Zásady ochrany osobních údajů 1993 - 2023 © Kratochvíl parket profi, s.r.o. | Nastavit cookies | Developed by: Unknown Agency s.r.o.